Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας προς τα εξεταστικά κέντρα Ευρυτανίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας προς τα εξεταστικά κέντρα Ευρυτανίας κατά την διεξαγωγή των Πανελλήνιων εξετάσεων 2015, σχολικού έτους 2014-2015»

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: o.giannioti@evr.pste.gov.gr, Τηλ.:2237350713, Fax: 2237350726, Τ.Δ/νση: Γ.Καραισκάκη 1-Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100

Πληροφορίες: Ο.Γιαννιώτη

52555-330-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1965,32 €
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2015
Ημ/νία λήξης: 27/04/2015
ΑΔΑ: Ω7ΕΣ7ΛΗ-Κ95
Αρ. Πρωτ.: 51921/1488/21-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 52555/330/22-04-2015