ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ EΝΟΣ ΑΓΟΝOY ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ EΝΟΣ ΑΓΟΝOY ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512
E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΓΟΝΟΥ ΔΡΟΜ ΚΑΛΛΟΝΗ-ΕΥΠΑΛΙΟ-1

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 36156,54€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 09/09/2021
Ημ/νία λήξης: 13/09/2021
Αρ. Πρωτ.: Οικ.197354/3407
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email