Διαμόρφωση χώρου στο Διοικητήριο Λιβαδειάς για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

Τηλ.: 2261350245
e-mail: dvitta@viotia.pste.gov.gr
Πληρ.: Δήμητρα Βήττα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 220000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 31/08/2021
Ημ/νία λήξης: 21/09/2021
ΑΔΑ: 9Φ9Ι7ΛΗ-Ε7Κ
Αρ. Πρωτ.: 3484/185184/25-08-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email