Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 7/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 7/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Σ.Ε., Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΥ

espd-request-v2(4)

espd-request-v2(13)

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 46169,60€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 31/08/2021
Ημ/νία λήξης: 10/09/2021
ΑΔΑ: ΨΙΚΝ7ΛΗ-ΚΘ9
Αρ. Πρωτ.: 189499/5375/31-08-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email