Επισκευή προβλήτα και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Λ. Νέων Στύρων (ΟΛΝΕ Α.Ε.)

Επισκευή προβλήτα και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Λ. Νέων Στύρων (ΟΛΝΕ Α.Ε.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353831- 2221353818, ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ν ΣΤΥΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ν ΣΤΥΡΩΝ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 31/08/2021
Ημ/νία λήξης: 13/09/2021
ΑΔΑ: Ω51Ε7ΛΗ-07Ι
Αρ. Πρωτ.: 188989/5726/31-08-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email