Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» 

Τηλ.: 2261350245
e-mail: dvitta@viotia.pste.gov.gr
Πληρ.: Δήμητρα Βήττα

ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ1

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 530000
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 27/08/2021
Ημ/νία λήξης: 27/09/2021
ΑΔΑ: ΨΔΞΟ7ΛΗ-ΞΝ3
Αρ. Πρωτ.: 3480/185073
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 187172/2011
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email