ΠΕ Φωκίδας:Προμήθεια και μεταφορά άλατος (χύμα) για το έτος 2016

Προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τον αποχιονισμό Εθνικού και
Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για το έτος 2016

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
e-mail: i.xanthouli@fokida.gr
ΤΗΛ: 2265350644
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
Τ.Κ. 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΥΠΕΥΘ.: ΙΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΟΥΛΗ

161462_1362_PROKYRIXH_DIAGWNISMOY_ALATOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 67800
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/10/2016
Ημ/νία λήξης: 26/10/2016
ΑΔΑ: Ω9ΕΠ7ΛΗ-4Λ7
Αρ. Πρωτ.: 160981/3956
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 161462/1362