21/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α “ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 διακήρυξης μέσω ΔΣΑ για την αναθέση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Εύβοιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΤΗΛ 2221353710.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 21_2021

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1182251,03
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 19/08/2021
Ημ/νία λήξης: 29/08/2021
ΑΔΑ: 21PROC009091219 2021-08-19 (ΑΔΑΜ)
Αρ. Πρωτ.: 180884/4769/19-08-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email