5η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το σχολικό έτος: 2021-2022, στα πλαίσια του ΔΣΑ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 62893,04
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 20/08/2021
Ημ/νία λήξης: 30/08/2021
ΑΔΑ: 181744_5342
Αρ. Πρωτ.: 21PROC009093812
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 182249/1944