8η Πρόκληση Υποβολής Οικονομικών προσφορών Ανάθεση Υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣΑ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2020_2023_ΚΗΜΔΗΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2722674.57
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 20/08/2021
Ημ/νία λήξης: 30/08/2021
ΑΔΑ: 21PROC009095059
Αρ. Πρωτ.: 185180/5235
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 182185/1942