Περίληψη Διακήρυξης έργου: Διαμόρφωση Παραλίας Ν. Αρτάκης Β΄Φάση

Περίληψη Διακήρυξης έργου: Διαμόρφωση Παραλίας Ν. Αρτάκης Β΄Φάση

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε.Εύβοιας,

ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353831- 2221353818,

ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡ Ν ΑΡΤΑΚΗΣ Β ΦΑΣΗ file

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1200000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 04/08/2021
Ημ/νία λήξης: 10/09/2021
ΑΔΑ: 6ΚΔΧ7ΛΗ-82Τ
Αρ. Πρωτ.: 168156/5073
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email