Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: m.spathoulas@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 -2231354730  , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Σπαθούλας Εμμανουήλ

154871-1323-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 153500,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: 7ΛΓΩ7ΛΗ-ΘΔΔ
Αρ. Πρωτ.: 158068/4958/07-10-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 154871/1323/07-10-2016