Ταχυμεταφορά των αντικειμένων των υπηρεσιών της Π.Ε.Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τη ταχυμεταφορά των αντικειμένων των υπηρεσιών της Π.Ε.Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Emails    : m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ. 22313-54744, Fax  :  22313-54730, Λεωφ. Καλυβίων 2- Λαμία, 35132

Πληροφορίες  :  Εμ. Σπαθούλας

158129-1318-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 49600,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: 7ΛΤ27ΛΗ-Ο5Ζ
Αρ. Πρωτ.: 157900/4951/06-10-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 158129/1318/07-10-2016