Π.Ε.Βοιωτίας:Παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση με τίμημα έκτασης 3.086 τ.μ. στην περιοχή ΣΑΑΚ Πέτρας

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση με τίμημα έκτασης 3.086  τ.μ. στην περιοχή ΣΑΑΚ

Πέτρας του Δήμου Αλιάρτου στη θέση 191, της Π.Ε.Βοιωτίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Βοιωτίας, Δ.Α.Ο.Κ.,Τμήμα Τοπογραφίας-Εποικισμού & Αναδασμού

email: v.mauroeidi@viotia.gr, Τηλ.:2261350179,Fax: 2261450350, Τ.Δ/νση: Φίλωνος 35-39-Λιβαδειά, Τ.Κ. 32100

Πληροφορίες: Μαυροειδή Βασιλική

53129-334-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 166,64€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: , Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 25/05/2015
Ημ/νία λήξης: 25/05/2015
ΑΔΑ: 6Φ5Ο7ΛΗ-ΥΕΒ
Αρ. Πρωτ.: 481/21-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 53129/334/23-04-2015