Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας, των Δ/νσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΣΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας, των Δ/νσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΣΥ

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΗΛ 2221353710-711, FAX. 2221036073.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΔΑΜ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΑ 2021

espd-request-v2

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 34720,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 29/06/2021
Ημ/νία λήξης: 16/07/2021
ΑΔΑ: 9Ι1Ε7ΛΗ-6ΚΛ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email