ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προμήθεια 10.000 τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19” για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 65.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ RAPIDΤΕΣΤ_21PROC008825080

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ RAPID TEST

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 65000
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 28/06/2021
Ημ/νία λήξης: 02/07/2021
ΑΔΑ: 94ΛΣ7ΛΗ-ΘΦΥ
Αρ. Πρωτ.: 138388/4254
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 138564/1443
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email