ΠΕ Βοιωτίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

ΠΕ Βοιωτίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 mgkav@viotia.gr,  Τηλ.: 22613-50270, FAX: 22613-50265, Ταχ. ∆/νση: Φίλωνος 35-39, ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, 321 00   

Πληροφορίες: M. Γκαβογιαννάκη    
  

155925-1297-PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf
155925-1297-ORTHI_EPANALIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2850,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη ατομικής προστασίας
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: ΩΔΓ37ΛΗ-ΚΑΥ
Αρ. Πρωτ.: 4945
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 155925/1297/04-10-2016