Προμήθεια έξι (6) φορητών Η/Υ για τις λειτουργικές ανάγκες της ΠΕ Ευρυτανίας, συγκεκριμένα ενός (1) επαγγελματικού φορητού Η/Υ για εργασίες στο Τμήμα Πληροφορικής και πέντε (5) επαγγελματικών φορητών Η/Υ για εργασίες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ευρυτανίας, συνολικού προϋπολογισμού 7.311,00 € με ΦΠΑ

Προμήθεια έξι (6) φορητών Η/Υ για τις λειτουργικές ανάγκες της ΠΕ Ευρυτανίας, συγκεκριμένα ενός (1) επαγγελματικού φορητού Η/Υ για εργασίες στο Τμήμα Πληροφορικής και πέντε (5) επαγγελματικών φορητών Η/Υ για εργασίες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ευρυτανίας, συνολικού προϋπολογισμού 7.311,00 € με ΦΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/

Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι ,

πληροφορίες: Ε. Σανούλη,τηλ.φαξ: 2237350726, email: e.sanouli@evr.pste.gov.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 7311,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 11/06/2021
Ημ/νία λήξης: 18/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 124824/2276/11-06-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email