Αριθμ. Πρωτ. 123143/2252/10 Ιουνίου 2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για ετήσια ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων της ΠΕ Ευρυτανίας

Αριθμ. Πρωτ. 123143/2252/10 Ιουνίου 2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για ετήσια ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων της ΠΕ Ευρυτανίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι

Πληροφορίες:  κ. Ιωάννης Καραθάνος, τηλ 2237350762

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

2252 ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (2021-22)

 

Επιβατικά:

ΚΗΙ 4362

ΚΗΙ 4373

ΚΗΥ 3776

ΚΗΥ 3796

ΚΗΥ 3797

ΚΗΥ 3798

ΚΗΥ 3799

ΚΗΥ 3800

ΚΗΥ 4356

ΚΗΥ 9365

ΚΗΥ 9367

Μηχανήματα έργου:

452 ΚΥ – Αντιγραφή

452 ΚΥ

453 ΚΥ

456 ΚΥ

457 ΚΥ

460 ΚΥ

3151 ΚΥ

3152 ΚΥ

3153 KY

3154 ΚΥ

3156 ΚΥ

3157 ΚΥ

3158 ΚΥ

7411 ΚΥ

93851 ΜΕ

93852 ΜΕ

93890 ΜΕ

121635 ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

121636 ΜΕ

121637 ΜΕ

123350 ΜΕ

KHY 9370 ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

M.E. 133079 AΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝ. ΧΡΗΣΗΣ

ΚΗΙ 4352

ΚΗΙ 4374

ΚΗΙ 4379

ΚΗΥ 3753

ΚΗΥ 9370 ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ-ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

ΚΗΥ 9371 ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΗΥ 9371 ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΗΥ 9373

ΚΗΥ 9375

ΚΗΥ 9376

ΚΗΥ 9377

ΚΗΥ 9389

ΚΗΥ 9390

ΚΗΥ 9400

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 8900,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 10/06/2021
Ημ/νία λήξης: 16/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 123143/2252/10-6-21
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email