ΠΕ Φωκίδας:Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) μαθητικών δρομολογίων

ΠΕ Φωκίδας:Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) μαθητικών δρομολογίων

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,

e-mail: i.xanthouli@fokida.gr, ΤΗΛ.:2265350644, Γιδογιάννου 37-Άμφισσα, 33100

Πληροφορίες: Ξανθούλη Ιουλία

143392-1171-DIAPRAGMATEFSI_MATHITIKON.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 27129,73€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 6ΧΗ77ΛΗ-8ΔΤ
Αρ. Πρωτ.: 143220/3452
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 143392/1171/14-09-2016