Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα Δρομολόγια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017  –  Νέα Δρομολόγια»

 Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΕ Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

 Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι, τηλ 2237350713

  Πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

 

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

141799-1147-PROSKLISI_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 18655,43€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 63ΚΛ7ΛΗ-Δ7Ρ
Αρ. Πρωτ.: 141442/2796/12-09-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 141799/1147/13-09-2016