ΠΕ Βοιωτίας: Προκήρυξη τριών (3) δρομολογίων για μεταφορά μαθητών σχ.μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ EΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ TΡΙΩΝ (3)  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Βοιωτίας,Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: mgkav@viotia.gr, dmakri@viotia .gr, Τηλ.: 2261350290, FAX: 2261350265 

Πληροφορίες: Μαρία Γκαβογιαννάκη, Δέσποινα Μακρή

                

      

 

                        
                                             

 

                        
                                             

 

140093-1130-PROSKLISI_EPANADIAPRAGMATEFSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 21536,07€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 638Τ7ΛΗ-ΞΘΗ
Αρ. Πρωτ.: 4571
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 140093/1130/9-9-2016