Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας του σχολικού έτους 2016-2017

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για το έργο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας του σχολικού έτους 2016-2017»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθ. Ηλ. Ταχ.  : o.giannioti@evr.pste.gov.gr, Τηλέφωνο  : 2237350713, Αριθμ. Τηλεομ.  : 2237350726, Ταχ. Δ/νση  : Γ. Καραϊσκάκη 1,Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες  : Ουρανία Γιαννιώτη

 

13511-1102-PROSKLISI_SE_DIAPRAGMATEFSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 57670,42€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: Ω4ΔΩ7ΛΗ-ΕΟΨ
Αρ. Πρωτ.: 136367/2709
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 136511/1102/02-09-2016