Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2016-2017

Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός για το έργο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2016-2017, με κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη τιμή.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Διεύθ. Ηλ. Ταχ.  : o.giannioti@evr.pste.gov.gr, Τηλέφωνο  : 2237350713, Αριθμ. Τηλεομ.  : 2237350708,  Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

 

124021-994-EPANALHPTIKOS_PROXEIROS_DIAGONISMOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 55038,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 05/08/2016
Ημ/νία λήξης: 17/08/2016
ΑΔΑ: 7ΤΞΦ7ΛΗ-ΟΩΗ
Αρ. Πρωτ.: 123445/2505/05-08-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 124021/994/5-8-2016