ΠΕ Εύβοιας:Προμήθεια ειδών παντοπωλείου,ελαιολάδου,ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικά,βρεφικές τροφές, οπωροκηπευτικά, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαικής βοήθειας για τους απόρους

ΠΕ Εύβοιας: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου,ελαιολάδου,ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικά.βρεφικές τροφές, οπωροκηπευτικά, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαικής βοήθειας για τους απόρους

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών           
 
e-mail : papakyriakou.k@evia.pste.gov.gr, Τηλ :2221353710-711, Fax:  2221036073, Ταχ. ∆νση: Λ. Χαϊνά  93 – ΧΑΛΚΙ∆Α, 34100

Πληροφορίες: Κυριάκος Παπακυριακού

 
 

123589-993-DIAKIRIKSI.pdf
123589-993-PERILIPSI_EPISITISTIKHS.pdf
123589-993-DIEFKRINISEIS-EPISITISTIKHS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1273821,03€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη εστίασης και κατασκήνωσης
Ημ/νία έκδοσης: 22/08/2016
Ημ/νία λήξης: 14/09/2016
ΑΔΑ: ΩΩΣΘ7ΛΗ-Β6Ζ
Αρ. Πρωτ.: 121384/4604
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 123589/993/5-8-2016