Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ν..3 Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία“Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2021-2022

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ν..3 Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία“Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2021-2022

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΡΑΓΓΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ_21PROC008620616

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΡΑΓΓΑ ΤΥΜΦΡΥΣΤΟΥ__ΩΦΩΦ7ΛΗ-Κ6Ε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΡΑΓΓΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – 2021-OJS095-249566-el_ 21PROC008618921

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

espd-request-v1

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 13/05/2021
Ημ/νία λήξης: 18/06/2021
ΑΔΑ: ΩΦΩΦ7ΛΗ-Κ6Ε
Αρ. Πρωτ.: 101150/3391