ΠΕ Εύβοιας: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, καθαριότητας, γραφικής ύλης και υπνοσάκων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαικής βοήθειας για τους απόρους

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών           
 
e-mail : papakyriakou.k@evia.pste.gov.gr, Τηλ :2221353710-711, Fax:  2221036073, Ταχ. ∆νση: Λ. Χαϊνά  93 – ΧΑΛΚΙ∆Α, 34100

Πληροφορίες: Κυριάκος Παπακυριακού


                      

 

 

 

123586-992-DIAKIRIKSI.pdf
123586-992-PERILIPSI.pdf
123586-992-DIEFKRINISEIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 207709,25€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: , Είδη ατομικής προστασίας, Είδη εστίασης και κατασκήνωσης
Ημ/νία έκδοσης: 22/08/2016
Ημ/νία λήξης: 07/09/2016
ΑΔΑ: ΩΩ6Ν7ΛΗ-ΗΤΟ
Αρ. Πρωτ.: 121400/4605
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 123586/992/5-8-2016