7η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2020-2021,2021-2022(2 νέα δρομολόγια)

7η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2020-2021,2021-2022(2 νέα δρομολόγια)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

 

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΣΑ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2020_2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(1)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 29493,73
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 12/05/2021
Ημ/νία λήξης: 22/05/2021
ΑΔΑ: 21PROC008587997
Αρ. Πρωτ.: 95494/3247
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email