ΠΕ Φωκίδας: Προµήθεια πινακίδων oδικής ασφάλειας- υλικά διαγράµµισης οδοστρωµάτων

ΠΕ Φωκίδας: Προµήθεια πινακίδων oδικής ασφάλειας- υλικά διαγράµµισης οδοστρωµάτων

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

e-mail: i.xanthouli@fokida.gr, ΤΗΛ: 2265350644,ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ,Τ.Κ. 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

Πληροφορίες: Ιουλία Ξανθούλη

120480-966-PROKIRIKSI.pdf
120480-966-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 40000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 01/08/2016
Ημ/νία λήξης: 22/08/2016
ΑΔΑ: 77ΜΙ7ΛΗ-Ψ3Ζ
Αρ. Πρωτ.: 120103/2873
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 120480/966/1-8-2016