Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο “Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων, χώρων υγιεινής και Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΔΤΕ”

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο “Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων, χώρων υγιεινής και Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΔΤΕ”

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

email: x.kontaktsi@pste.gov.gr, τηλ.: 22313-54218 , Τ.Δ/νση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 4, Τ.Κ.35131, Λαμία

Πληροφορίες:Χρυσάνθη Κοντακτσή

ΕΣΥ

ΤΕΥΔ ΣΥΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΔΤΕ ΤΕΛΙΚΟ _1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): €
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 07/05/2021
Ημ/νία λήξης: 18/05/2021
ΑΔΑ: Ψ9ΠΦΛΗ-Π1Λ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email