Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας Καταντη Παλαιάς Γέφυρας Βίστριζας

Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας Καταντη Παλαιάς Γεφυρας Βίστριζας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Κατασκ. Συγκ. Εργων,

email: k.kakkavas@pste.gov.gr.,τηλ. : 2231354215, fax: 2231354222, Τ.Δ/νση:Υψηλάντη 4,Λαμία,

Πληροφορίες:Κωνσταντίνος Κακάβας

21PROC008545754_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

TEXNIKH_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΙΣΤΡΙΖΑ

TEYD – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΙΣΤΡΙΖΑ

ΕΣΥ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΙΣΤΡΙΖΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΙΣΤΡΙΖΑ

Τιμολογιο Μελετης – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΙΣΤΡΙΖΑ

ΩΓΥΤ7ΛΗ-ΨΕΚ_21PROC008476252-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1300000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 16/05/2021
Ημ/νία λήξης: 14/05/2021
ΑΔΑ: ΩΓΥΤ7ΛΗ-ΨΕΚ
Αρ. Πρωτ.: 77433/4588
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email