ΠΕ Φωκίδας: Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ.αριθμ. 27 Εθνικής οδού Άμφισσα-Γραβιά-Όρια Νομού

ΠΕ Φωκίδας: Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ.αριθμ. 27 Εθνικής οδού Άμφισσα-Γραβιά-Όρια Νομού

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,Τ.Σ.Ε.

dte-fok@pste.gov.gr, τηλ. 2265350562, fax.:2265350565, Ι.Γιδογιάννου 31, Άμφισσα,33100

Πληροφορίες: Α.Σεγδίτσας

117187-935-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
117187-935-DIAVIVASTIKO.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 286247,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 13/09/2016
Ημ/νία λήξης: 13/09/2016
ΑΔΑ: 7Ξ2Κ7ΛΗ-1Β3
Αρ. Πρωτ.: 114545/2888/22-07-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 117187/935/25-07-2016