Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017, υποέργο «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 6 Μαριολάτα-Πολύδροσος»

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017 υποέργο «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 6 Μαριολάτα-Πολύδροσος»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ,

email: dte-fok@pste.gov.gr, τηλ. 2265350562, fax.: 2265350565, Ι.Γιδογιάννου 31, Άμφισσα, 33100

Πληροφορίες: Α.Σεγδίτσας

 

 

117170-934-DIAVIVASTIKO.pdf
117170-934-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 100000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 20/09/2016
Ημ/νία λήξης: 20/09/2016
ΑΔΑ: ΩΣΒ57ΛΗ-ΧΛ5
Αρ. Πρωτ.: 114550/2889/22-07-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 117170/934/25-07-2016