Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος για αποχιονισμούς 2021-2023΄΄

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος για αποχιονισμούς 2021-2023΄΄

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512
E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΑΛΑΤΟΣ 6ΛΞΥ7ΛΗ-ΘΥΠ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 209999,20€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 26/04/2021
Ημ/νία λήξης: 12/05/2021
ΑΔΑ: 6ΛΞΥ7ΛΗ-ΘΥΠ
Αρ. Πρωτ.: 84692/1610
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email