Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός Προμήθειας τροφίμων Επισιτιστικού Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. Π.Ε. Βοιωτίας

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός  Προμήθειας τροφίμων  Επισιτιστικού  Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
.
E-mail : dmakri@viotia.gr,Τηλέφωνο : 2261350290-270, Fax : 2261350265,Ταχ. Δ/νση : Φίλωνος 35-39, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 321 00

Πληροφορίες:  Δέσποινα Μακρή

 

116864-930-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 631735,54€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη εστίασης και κατασκήνωσης
Ημ/νία έκδοσης: 22/07/2016
Ημ/νία λήξης: 28/08/2016
ΑΔΑ: 7ΔΓΝ7ΛΗ-Ψ6Τ
Αρ. Πρωτ.: 3845/14-7-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 116864/930/25-7-2016