4η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του ΔΣΑ

4η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του ΔΣΑ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2261350270 FAX: 2261350265

ΑΝΑΡΤΕΑ 4Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 50987,07€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 26/04/2021
Ημ/νία λήξης: 06/05/2021
ΑΔΑ: 21PROC00852429
Αρ. Πρωτ.: 84482/2979
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email