Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο ΄΄Προμήθεια πινακίδων, χιονοδεικτών και χρωμάτων για το οδικό δίκτυο Φωκίδας ΄΄

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο ΄΄Προμήθεια πινακίδων, χιονοδεικτών και χρωμάτων για το οδικό δίκτυο Φωκίδας ΄΄

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512
E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr

ΔΙΑΚ ΓΙΑ ΠΡΟΜ ΠΙΝΑΚ ΧΙΟΝΟΔ ΚΑΙ ΧΡΩΜ-1

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 58500,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 26/04/2021
Ημ/νία λήξης: 10/05/2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email