Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ Π.Ε.Βοιωτίας

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ Π.Ε.Βοιωτίας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΕ,PSEΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

E-mail : dmakri@viotia.gr, Τηλέφωνο : 2261350290-270. Fax : 2261350265, Φίλωνος 35-39, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 32100

Πληροφορίες : Δέσποινα Μακρή

116831-929-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 103346,18€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη ατομικής προστασίας, Είδη εστίασης και κατασκήνωσης
Ημ/νία έκδοσης: 22/07/2016
Ημ/νία λήξης: 22/08/2016
ΑΔΑ: 7ΣΞ87ΛΗ-ΚΣΠ
Αρ. Πρωτ.: 3844
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 116831/929/25-07-2016