Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο: « Κατασκευή αρδευτικού αγωγού εμπλουτισμού υδάτων στην Τ.Κ. Ανθήλης» με Κωδικό CPV: 45232120-9

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο: « Κατασκευή αρδευτικού αγωγού εμπλουτισμού υδάτων στην Τ.Κ. Ανθήλης» με Κωδικό CPV: 45232120-9

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35131
Πληροφορίες: Α.Θειακοδημήτρη τηλ 22313 54234

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανθηλης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΘΗΛΗΣ

ΕΣΥ υδραυλικών_ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΘΗΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ , ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ_ΑΝΘΗΛΗΣ

ΤΕΥΔ_ΑΝΘΗΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά, Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 19/04/2021
Ημ/νία λήξης: 12/05/2021
ΑΔΑ: 97ΓΝ7ΛΗ-1ΤΧ
Αρ. Πρωτ.: 78746/4708
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email