Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερισμάτων κ.λ.π. στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο Ν.Φωκίδας

Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερισμάτων κ.λ.π. στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο Ν.Φωκίδας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Α.ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 2265350568

Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες_ΑΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛ. ΚΑΙ ΔΙΚΗΡΥΞΗ 310_Ψ5ΩΩ7ΛΗ-Ρ2Θ_ΑΔΑΜ

1. Τεχνικη Εκθεση_ΑΚΡ. ΑΝΤΓΡ.

2. Προυπολογισμός_ΑΚΡ. ΑΝΤΓΡ.

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΑΚΡ. ΑΝΤΓΡ.

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ_ΑΚΡ. ΑΝΤΓΡ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_6Ι317ΛΗ-ΞΔ4

 

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 310000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2021
Ημ/νία λήξης: 27/05/2021
ΑΔΑ: 45ΩΩ7ΛΗ-Ρ2Θ
Αρ. Πρωτ.: 81491/1750
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email