ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2, 35132, ΛΑΜΙΑ,
ΤΗΛ: 22313-54744, ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΜΑΝΟΣ

prosklisi_5.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 5000
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη ατομικής προστασίας
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2016
Ημ/νία λήξης: 22/07/2016
ΑΔΑ: ΩΩΖΟ7ΛΗ-9ΜΞ
Αρ. Πρωτ.: 113162/3621
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 113867/909