Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης Οδών για τα έτη 2016 – 2017 της Π.Ε. Ευρυτανίας με προϋπολογισμό 56.448,00€

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης Οδών για τα έτη 2016 – 2017  της Π.Ε. Ευρυτανίας χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και με προϋπολογισμό 56.448,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, ΤΗΛ. 2237350764

diakirixi_3.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 69995,52
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2016
Ημ/νία λήξης: 16/08/2016
ΑΔΑ: 7ΚΜ27ΛΗ-53Λ
Αρ. Πρωτ.: 112767/1941/18-07-2016