Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου:Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στον επαρχιακό δρόμο Καλαπόδι-Έξαρχος

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο :« Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στον επαρχιακό δρόμο Καλαπόδι-Έξαρχος»

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Π.Ε.Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

email: dtefth@pste.gov.gr, Τηλ.:2231354200, Τ.Δ/νση: Yψηλάντη 4-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Ι.Ζωβοίλης

50788-320-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 100553,78€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 24/04/2015
Ημ/νία λήξης: 19/05/2015
ΑΔΑ: 77Η17ΛΗ-ΒΥΗ
Αρ. Πρωτ.: 50453/1910/20-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 50788/320/20-04-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email