Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαίδας αρδευτικής περιόδου έτους 2021”

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαίδας αρδευτικής περιόδου έτους 2021”

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2261350244
FAX: 2261350239
Πληρ.:  Ντάης Χρήστος
e-mail: xntais@viotia.gr

21PROC008486962 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ Κ ΑΔΑΜ

21PROC008487117 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 2021

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021_signed_signed_signed

ΕΣΥ2021_signed_signed_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ2021_signed_signed_signed

ΤΕΥΔ2021_signed_signed_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ2021_signed_signed_signed

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 19/04/2021
Ημ/νία λήξης: 06/05/2021
ΑΔΑ: 6Ο1Ρ7ΛΗ-ΞΡΩ
Αρ. Πρωτ.: 1594/78881/19-04-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email