ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

e-mail: m.kapareli@fokida.gr,ΤΗΛ.:2265350514 ,  ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ, ΤΚ 33100

111843-900-PROXEIROS_DIAGONISMOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 35014,17
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη εστίασης και κατασκήνωσης
Ημ/νία έκδοσης: 19/07/2016
Ημ/νία λήξης: 29/07/2016
ΑΔΑ: 7Σ3Τ7ΛΗ-Ο7Λ
Αρ. Πρωτ.: 111671/2698/15-07-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 111843/900/15-07-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email