Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το Έργο : “Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας επί της Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου”

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το Έργο : “Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας επί της Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου”

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων
email:dte@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35131
Πληροφορίες: Ι. Ζωβοΐλης τηλ.2231354246

Oικονομική Προσφορά

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

proipologismos

ΕΣΥ Η-Μ

Τεχνική περιγραφή

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Προκήρυξη συνοπτ διαγωνισμού αντίγραφο

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 63100,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 16/04/2021
Ημ/νία λήξης: 06/05/2021
ΑΔΑ: ΩΞ6Υ7ΛΗ-ΔΞΙ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email