ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΜΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

e-mail: i.xanthouli@fokida.gr, ΤΗΛ.:2265350644, Αριθµ. Τηλεοµ.  : 2265350639 , ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ, 33100

Πληροφορίες  : Ιουλία ανθούλη

 

109928-888-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
109928-888-EPANALHPTIKOS_KAFSIMON_LIPANTIKON.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 167074,13€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 15/07/2016
Ημ/νία λήξης: 15/08/2016
ΑΔΑ: 692Ξ7ΛΗ-127
Αρ. Πρωτ.: 108524/2636
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 109828/888/13-07-2016