ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ΑΠ 3789) Υποβολής προσφορών για την“ΑΠΟΣΤΟΛΗ/∆ΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ2016”

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2016”

 

        Στοιχεία επικοινωνίας:

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ        

         email: dmakri@viotia.gr, τηλ. 2261350290, fax.:2261350265, Φίλωνος 35-39, Διοκητήριο, 32100

         Πληροφορίες: Mαρία Γκαβογιαννάκη, Δέσποινα Μακρή                

 

               

108809-879-PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 4000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 11/07/2016
Ημ/νία λήξης: 21/07/2016
ΑΔΑ: 67ΠΙ7ΛΗ-ΩΕΠ
Αρ. Πρωτ.: 3789
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 100809/879/12-7-2016