Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Σκιτσα και Υλαιθου απο φερτά υλικά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΥΛΑΙΘΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Α.ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ 2265350560

10 Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες

ΕΣΥ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___150421-1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚΙΤΣΑ & ΥΛΑΙΘΟΥ 180164

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

 

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 153251,62€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 15/04/2021
Ημ/νία λήξης: 18/05/2021
ΑΔΑ: 66Ν67ΛΗ-ΣΔΣ
Αρ. Πρωτ.: 73490/1564
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email