ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ΑΠ 3788) Υποβολής προσφορών για την“ΑΠΟΣΤΟΛΗ/∆ΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ2016”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφορών για την“ΑΠΟΣΤΟΛΗ/∆ΙΑΝΟΜΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ2016”

 

  Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΕ Βοιωτίας,Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

  email:mgkav@viotia.gr, dmakri@viotia.gr, Τηλ.: 2261350290, FAX: 2261350265                       
 

                                          
  Πληροφορίες :  Μαρία Γκαβογιαννάκη, Δέσποινα Μακρή

 

 

108781-878-PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 8000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 11/07/2016
Ημ/νία λήξης: 21/07/2016
ΑΔΑ: 7IΠ87ΛH-KA4
Αρ. Πρωτ.: 3788
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 108781/878/12-7-2016